مناطق تحت پوشش

در حال حاضر خدمات ارایه شده توسط وب سایت تی مک برای مناطق زیر می باشد

  1. استان تهران -> شهر تهران
  2. استان فارس-> شهر شیراز