در طراحی وب، همه چیز سخت می تواند دوباره آسان باشد

در طراحی وب، همه چیز سخت می تواند دوباره آسان باشد کل مقاله به ارزش خواندن است، اما من برخی از تم های بزرگ که فرانک ذکر خلاصه: در چند سال گذشته بسیاری از جریانهای عملیاتی، ابزارها و روشهای جدید…

نمایش بیشتر